NIE-nummer

Hva er NIE?

Hvis du har planer om å oppholde deg i Spania over lengre tid, på grunn av studier eller arbeid, eller du ønsker å investere i bolig, anbefaler vi at det første du gjør er å søke om et NIE-nummer (identifikasjonsnummer for utlendinger).

Dette skal du bruke til praktisk talt alt. Det være seg boligkjøp, bilkjøp, jobbansettelse eller oppstart av egen virksomhet. Man må også ha NIE-nummer for å motta arv. Hvis man har barn som skal arve bolig i Spania, kan det være praktisk å søke om dette neste gang barna er i Spania på besøk. Vær oppmerksom på at man må ha forhåndsbestilt time på avdelingen for utlendinger på politistasjonen (policía nacional). I Benidorm opplever vi lang ventetid for å få time. Planlegg derfor i god tid.

Søknaden skal foretas enten personlig på politistasjonen, eller ved å gi en notarialbekreftet fullmakt i favør av en representant.

NIE-nummeret utstedes sjelden på dagen. Det må som oftes hentes dagen etter, personlig av søkeren eller av fullmektig.

Man kan også søke om NIE-nummer på den spanske ambassaden i Oslo. Søknaden må leveres personlig på ambassaden, eller gjennom en representant med gyldige fullmakter.

Ambassadens adresse er Halvdan Svartes gate 13, Oslo. På grunn av Covid-19 må man avtale time på forhånd.