Hvilke utgifter har selger?

I Spania medfører salg en del omkostninger i form av skatter og avgifter.

Det tilfaller selger å betale agentprovisjon til megler og gevinstbeskatning til kommunen på verdistigningen (plusvalia) i den perioden du har hatt boligen. I tillegg skal selger betale den årlige, kommunale eiendomsskatten – IBI –  med mindre noe annet avtales med kjøper.

Hvis du ikke er skatteresident holdes 3% tilbake av skjøteverdien og betales inn til skattekontoret. Dersom du har solgt med tap og overholdt dine skatteforpliktelser, så kan du søke om å få dette tilbake. Om du derimot har hatt gevinst, så er gevinstskatten i Valenciaregionen på 19%, og en eventuell differanse må betales inn.

Dersom du er skatteresident og over 65 år, og har hatt boligen som fast bopel i over 3 år, så er det andre regler. Vi anbefaler at du kontakter en profesjonell rådgiver og skatteekspert for å ivareta dine interesser.
Har du lån på boligen din, så sjekk med banken hva det koster å innfri lånet og slette det i eiendomsregisteret.

Og helt til slutt, selger må legge frem gyldig energisertifisering (og noen steder kreves en oppdatert beboelsesattest) før man går til notarius for å overføre hjemmel.

Altså, selger må betale:

  • Meglers honorar
  • Plusvalía til kommunen
  • Gevinstskatt
  • Kansellasjon av lån og sletting av heftelsen i eiendomsregisteret (hvis det foreligger et lån)
  • 3% a konto gevinstskatt hvis selger ikke er skatte-resident
  • Energisertifisering
  • Gyldig beboelsesattest (kreves ikke overalt)

Uansett om du skal selge privat eller bruke en eiendomsmegler så anbefaler vi at du benytter deg av en advokat med innsikt i Spansk eiendoms- og skatterett for å beskytte dine interesser. Beløpet det koster er lavt i forhold til det beløpet eiendommen koster, og det er en billig forsikring for å unngå problemer etter eierskiftet.