Kan man sitte i uskiftet bo i Spania?

DET Å VÆRE NORSK I SPANIA HAR SINE FORDELER, NÅR DET GJELDER PLANLEGGING AV ARV.

Under publiserer vi en artikkel skrevet av samarbeidspartner, advokat Alicia Miranda ved kontoret Ripoll Abogados.


Et av spørsmålene vi oftest mottar på kontoret, er om en norsk enke eller enkemannen, kan beholde huset i Spania, i uskifte, når ektefellen dør. Den generelle oppfatningen har alltid vært at dette ikke er mulig, men dette er ikke riktig. Hvis den avdøde har norsk statsborgerskap, har den etterlatte rett til å sitte i uskiftet bo om de har denne retten i Norge. Alt nedenfor henviser til de som har denne retten.

For den etterlatte vil en slik deling vanligvis være en stor økonomisk og personlig belastning.  For å begrense denne belastningen har Norges arvelover regler som gir den etterlatte rett til å overta felleseiet som uskiftet bo, også i Spania.

Reglene om uskiftet bo innebærer i praksis at man på visse betingelser får beholde alt, altså hele felleseiet (og eventuelt særeiet), og får styre det som om man eier det hele.  Først når begge er avlidne, blir arven fordelt på arvingene.

Uskifte er et norsk arvekonsept som ikke eksisterer i spansk lov. Så, hvis du er norsk statsborger og bor i Norge, har du rett til å anvende norsk lov vedrørende din arv, og derfor hvis du har rett til å sitte i uskiftet bo i Norge, har du rett i Spania og.

Hvis du har norsk statsborgerskap, men har ditt bosted i Spania, for å kunne forbli i uskifte i Spania, er det nødvendig at du lager et testamente i Spania, der du velger at norsk  uskiftelov skal være gjeldende i ditt arveforetak. Denne retten tillater deg å selge huset i Spania og flytte til Norge, hvis det er ditt ønske eller bruke det som du vil uten å måtte be om samtykke fra resten av arvingene, vanligvis barna.

For å reiterere; hvis den avdøde er norsk statsborger og bosatt i Norge, kan man ha uskifte av boligen i Spania. Det samme hvis den avdøde hadde opphold i Spania, men i dette tilfellet er det nødvendig at han hadde et testamente i Spania og velger norsk uskiftelov.

De spanske enker og enkemenn har ikke denne rettigheten, det er ikke noe lignende begrep i våre arvelover. Den mest liknende er bruksretten. Men denne rett gir den etterlatte utelukkende bruksrett, og er derfor mye mer begrenset enn den norske uskifteloven. Av denne grunn, og for å unngå å blande rettigheter når du lager et testamente i Spania, er det sterkt anbefalt at du får råd fra en profesjonell som kjenner forskjellen mellom disse konseptene. Ellers vil testamentet frata deg din rett til å fritt disponere ditt feriehus i Spania når din mann eller kone går bort.

[Photo: ©pixabay.com]

 

Kjøp eiendom uten risiko

Å kjøpe eiendom uten risiko er absolutt mulig.

Under publiserer vi en artikkel skrevet av samarbeidspartner, advokat Alicia Miranda ved kontoret Ripoll Abogados.


Det første og viktigste rådet er: BRUK GOD TID! Det har kanskje tatt flere år å samle opp nok penger til å kjøpe en eiendom, og du bør ikke bruke de på det første du ser.

Vanligvis kjøper en ikke eiendom så ofte, kanskje 3-4 ganger i sitt liv, og derfor er det viktig å bruke tid, se til at det er sikkert, og være tålmodig.

Ja, vi vet dette ikke alltid er enkelt. Enkelte agenter og meglere vil gjerne ferdiggjøre avtalen så fort som mulig, så snart du viser interesse for en eiendom. Argumentet vi får er stort sett det samme: at noen andre er interessert i eiendommen, og er villig til å betale et depositum. Betaler du ikke med en gang, vil du derfor miste eiendommen. Dette er et vanlig argument, vi har hørt det i mange år. Til og med på et tidspunkt hvor det var veldig vanskelig å selge! Vel, det vi kan si er at når det ikke er så mye å selge så må en megler presse mer for å få en kjøper til å signere kontrakten og sikre eiendommen.

Vi gjør deg oppmerksom på at den første kontrakten, hvor du signerer og betaler et depositum, er absolutt bindende med alle stipulasjoner som pris, husets bestand, vilkår og betingelser. Med en gang denne første kontrakten er signert, har du ikke mulighet til å trekke deg, selv om du oppdager at husets tilstand ikke er som du forventet, eller at det er andre problemer med eiendommen.

De stipulasjonene som er inkludert i kontakten er kanskje ikke gode nok til at du kan kansellere den, og få tilbake pengene dine. Særlig om selger ikke er enig med deg. Det kan være at selger har bygget på eiendommen, slik som ny garasje, nytt svømmebasseng, eller en BBQ, og ikke oppgitt dette. Da vil det ikke være registrert i eiendomsregisteret, og heller ikke på skjøtet. Dette kan by på problemer om du i fremtiden skal selge, og det ikke lar seg gjøre å legalisere forholdet. Årsaken kan være at planleggingsregler har forandret seg, og du kan ikke gjøre forandringer på din eiendom eller det er ikke lovlig å gjøre disse forandringene. Dette skjer ganske ofte.

Defor er det viktig at før man betaler penger eller signerer en kontrakt, får råd fra en jurist som kan sjekke at alt er legalt og korrekt med eiendommen, og som tar kontakt med rådhuset, eiendomsregisteret, skattekontoret, byggelaget og andre. Det kan ta tid å få samlet disse svarene, faktisk kan det ta noen dager eller uker.

At det står i kontrakten at ditt depositum vil bli betalt tilbake, er noe som i seg selv ikke er en garanti god nok til at dette hender. Din grunn for å heve salget trenger ikke være grunn god nok for selgeren. Så, han kan overtale deg til å kjøpe selv om du finner ut at du ikke vil ha eiendommen, av forskjellige grunner.

Konklusjonen er at det er helt og fullt mulig å kjøpe en eiendom i Spania med 0 risiko, men du må sørge for at du har en rådgiver, samt tid nok til å kontrollere at alt det juridiske er på plass, og tid til å lage en kontrakt som passer deg og ditt tilfelle.

For hvert salg/kjøp skal det skrives en egen kontrakt, laget for deg. En advokat er den eneste som kan se til at alle stipulasjoner, betingelser og vilkår dekker deg på best mulig måte.

Jeg mener ikke å skremme. Vi har hjulpet flere tusen over de siste 23 årene uten ubehagelige overraskelser. Det vi ber om er tid til å gjøre en god jobb for deg. La oss som kan dette gjøre jobben vår. Noen ganger må vi slåss både mot selger, megler og vår egen klient som ikke forstår, men er ivrig etter å finalisere kjøpet. Vi har ansvaret om noe går galt.

Spørsmålet er: Hva vil du?

  1. Risikere at noen andre går inn og kjøper eiendommen (noe som hender meget sjeldent)?  eller,
  2. Risikere dine penger og din drøm? Det er tusenvis av eiendommer for salg i Spania.

 

 

[Photos: ©pixabay.com]

Innholdet er kopibeskyttet og eies av dinhjelper.com
Copyright © 2024 dinhjelper.com • All rights reserved.