Betingelser

GENERELLE BETINGELSER FOR VÅRE PRODUKTER (turer/events/tilpasninger):
 • Detaljer og ramme for produktet nedfelles i en oppdragsbekreftelse som signeres av partene.
 • Forprosjekt utarbeides etter signert oppdragsbeskrivelse og faktureres i henhold til denne.
 • dinhjelper.com står fritt å markedsføre produktet via web eller på andre måter – digitalt eller fysisk. Alt markedsføringsmateriale tilhører dinhjelper.com og kan ikke kopieres eller brukes – helt eller delvis – uten skriftlig godkjennelse fra dinhjelper.com.
 • Dersom oppdragsgiver ønsker å bli nevnt i markedsføringsmaterialet, avtales dette ved bestilling.
 • Produktet eies av dinhjelper.com, som kan gjenbruke produktet etter behov.
 • dinhjelper.com kan gjøre lenker til markedsføringsmarteriale tilgjengelig for oppdragsgiver, som kan brukes disse til markedsføring via egne kanaler.
    
BETALINGSBETINGELSER 
 • Forprosjekt betales 100% ved signeringstidspunkt.
 • Fastprisede produkter faktureres ved bestilling.
 • Personprisede produkter faktureres med 50% av estimert deltakerantall ved bestilling. Resterende ved utløp av påmeldingsfrist.
 • dinhjelper.com er ikke pliktig til å gjennomføre arrangementer som ikke er betalt iht. avtale.
 • Kunden er selv ansvarlig for reiseforsikring.
AVBESTILLING
 • Fastprisede produkter: Ved avbestilling innen 45 dager før leveranse, refunderes 50% av forskuddsbetalt beløp. Ved senere avbestilling – ingen refusjon.
 • Personprisede produkter: Ingen refusjon.
 • Kundene er selv ansvarlige for eventuell avbestillingsforsikring.